רשימת קיצורי מקלדת

1927

לאחר מכן החלו  להפתח קיוסקים נוספים במושבה.