מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1885

הנטיעות כללו גם עצי תות במגמה לפתח את תעשיית המשי