רשימת קיצורי מקלדת

1950

בסמטה שמאחורי מלון הרשקוביץ לשעבר.