רשימת קיצורי מקלדת

1906


20/7/1906  הוקמה "אגודת הכורמים המאוחדת של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב",
שאיחדה את היקבים בזכרון יעקב וראשון לציון, היקבים הועברו על ידי הברון לאגודה.