רשימת קיצורי מקלדת

1889

במקום מתיישבים בוגרי הארבעייטר שוללה.