רשימת קיצורי מקלדת

1910

עיבוד האדמות נעשה ע"י צעירים וילדים בוגרי בית ספר עממי.