רשימת קיצורי מקלדת

1904

היתומים שוכנו בשפיה והמוסד נקרא "קרית ספר".