רשימת קיצורי מקלדת

1925

הברון רוטשילד בזמן ביקורו במושבה, נטע עץ זית בגן טיול.

בתקופה זו כונתה זכרון יעקב "פריז הקטנה".

הנדיב ביקר במושבה ובבנימינה, התרשם מקו הרכבת והביע את הערכתו

להתפתחות המושבות.