מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1898

המים שימשו להשקיית נזלה, בשנה זו הותקנו צינורות וברזים בחצרות האיכרים.