רשימת קיצורי מקלדת

1898

המים שימשו להשקיית נזלה, בשנה זו הותקנו צינורות וברזים בחצרות האיכרים.