רשימת קיצורי מקלדת

1972

בכלי התקשורת הארצית פורסמו כתבות המסלפות ומעוותות את המושבה זכרון יעקב, תושביה וההיסטוריה שלה.

בנוסף לתגובת המועצה המקומית, התפרסמו תגובות בעיתונות של  עיתונאים ביניהם : הדה בושס ותגובות

של מספר תושבים ביניהם שלמה הלפרין.