רשימת קיצורי מקלדת

1924


פועלים יהודים מבני העלייה השנייה והשלישית נטלו חלק בייבוש ביצות הכבארה

בין הפועלים נכללים דוד רמז ודוד בן גוריון