רשימת קיצורי מקלדת

1934

כותב אברהם דרורי מהנהגת בית"ר: "...של הראשון במקבלי הביתרי"ם הירוקים בבואם
למושבה, לא ללינת לילה אלא לשליחותם החלוצית... לא חלפה אלא שנה והינה פרצו המאורעות הפך
לנו אדם מידיד- לאח לנשק..."