רשימת קיצורי מקלדת

1885

הברון רוטשילד מבקש מן התושבים, לקרוא למושבתם

בשם זכרון יעקב, לזכר אביו יעקב.

התושבים נענים לבקשתו ,

שם המושבה: זכרון יעקב!