רשימת קיצורי מקלדת

1903

באוגוסט 1903 התכנסה "הכנסיה הראשונה". 

אסיפה זו הציבה שתי מטרות:
א. לארגן את הישוב היהודי בארץ להסתדרות כללית אחת

ב. להביע התנגדות לתכנית אוגנדה.

 

ה' אלול תרס"ג 28/8/1903 בעת שנוסדה "הכנסייה הראשונה "