רשימת קיצורי מקלדת

1935

החגיגות ברוב עם תושבים ובני ביתם והביתרי"ם
שהגיעו לשמירה ולעבודה.