רשימת קיצורי מקלדת

1887

באביב 1887 ביקר הברון במושבה. 
בשנה זו המושבה כבר מוקפת בעצים, מטעים וכרמי יין.

הברון שהה במושבה שמונה ימים, התעניין בכל והנחה בענייני שמירת חוקי התורה, בחיי היום יום, 
בנוסף, ערך ביקור בבית הספר.