רשימת קיצורי מקלדת

1967

הועברו אל השכונה החדשה, תושבי שיכון צפוני שפונו מהבתים הישנים.