רשימת קיצורי מקלדת

1894

לימים שימש כבית הספר בקומת הקרקע , 

ולוועד המושבה ואולם ציבורי בקומה השנייה.

בנוסף שימש גם כמקום מושבו של הועד החקלאי. 

היום הוא מוזיאון העליה הראשונה.