רשימת קיצורי מקלדת

1890

לטיפול ודאגה לאורחים המגיעים למושבה.