רשימת קיצורי מקלדת

2002

משפחת שפירא, בני הדור הרביעי למייסדים,

הקימו יקב בוטיק בשם יקב סמדר.