רשימת קיצורי מקלדת

1895

הבניין שימש במשך שנים לפעילות תרבותית.

קיים עד היום ומשמש למשכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה).