מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1938

 לימים, חברי בית"ר שנקלטו בזכרון יעקב הקימו את נחלת ז'בוטינסקי.