רשימת קיצורי מקלדת

1910

מטרות התחנה היו התאמה לתנאי הארץ ולכלכלתה של גידולים חקלאיים שונים ושיטות עיבוד מתקדמות.

כמו כן נוסו מכונות חקלאיות חדישות, נבחנו גידולי שדה רבים, טופחו גפנים ועצי פרי,

שוכללו שיטות השקיה, דישון והדברה, ועוד.

כאשר הוקם ארגון המחתרת ניל"י הפכה עתלית למרכז הפעילות של הארגון.

הבריטים הקימו קשר ימי קבוע בין מצרים לבין חוף עתלית: הספינה הבריטית "מנגם" פקדה את החוף לעתים מזומנות

ונטלה את המידע שאספו חברי ניל"י.