פתיחת תפריט ניידים

1891

התקיימו לימודי זימרה ששימשו יסוד למקהלה ואחר כך  לתזמורת המושבה.