רשימת קיצורי מקלדת

1930

הוועדה הוקמה ביוזמת וועד המושבה זכרון יעקב,

בשיתוף נציגי הכפרים הערביים באזור ונציגי זכרון יעקב,

חדרה ובנימינה בענייני מיסוי חקלאי.