רשימת קיצורי מקלדת

1950

משרד הפנים אישר למושבה מעמד של מועצה מקומית.

אבא שכטר, דור שני למייסדי המושבה, שכיהן כיו"ר ועד המושבה,

נבחר לראש המועצה הראשון.

כיהן בתפקידו עד שנת 1953.