רשימת קיצורי מקלדת

1894

במושבה הוקם גם בית מרקחת , בשנה זו חיו במושבה רוקח וחובש.