רשימת קיצורי מקלדת

1938

הוקם כיישוב חומה ומגדל ,  על ידי חברי המכבי הצעיר שעלו בשנת 1935 מגרמניה.
הקיבוץ ע"ש צבי (הנרי) פרנק שהיה פעיל ציוני, מראשי יק"א, שרכשה את אדמות הקיבוץ.