רשימת קיצורי מקלדת

1948

מטרת השיחות לשכנעם לא לעזוב את הכפרים, רק ה כפר פראדיס קיבלו את הצעתו.