רשימת קיצורי מקלדת

2015

לאחר התפטרותו של ראש המועצה אלי אבוטבול.