פתיחת תפריט ניידים

1933

חגיגות הסיום והצגות הבוגרים נערכו במשך שנים רבות בבית הקולנוע "שומרון" בנוכחות ההורים ורוב עם

שנפתח בשנה זו.