רשימת קיצורי מקלדת

2000

משמש למרכז קניות, משרדים ומרפאות קופות חולים שונות. 2000