רשימת קיצורי מקלדת

1997

במושבה התארחו כ- 700 צעירי מכבי מכל העולם, התקיימו פעילויות ספורטיביות ותרבותיות. האורחים לוו בבני נוער מקומי.

התבצעו פעילויות ספורטיטביות ותרבותיות במושבה. 

1997