רשימת קיצורי מקלדת

1992

      בית הספר החדש שנפתח נקרא בית ספר "החיטה" על שם אהרון אהרנסון,

השטח עליו הוקם בי"ס החיטה נתרם ע"י רבקה אהרנסון.

1992