רשימת קיצורי מקלדת

1968

לכבוד החלוצים הראשונים שיסדו את המושבה זכרון יעקב ובנותיה שפיה ובת שלמה. 1968