רשימת קיצורי מקלדת

1962

הנהגים הראשונים של מכבי האש היו: יוסף לוי חברוני ובנו שמואל לוי חברוני. 1962