רשימת קיצורי מקלדת

1958

הסניף הראשון נפתח בתאריך 28/12/1958,

היה ממוקם בבית אברהם אברמוביץ ברחוב הרצל. 

המנהל הראשון: אפרים גולדברג.

לאחר מספר שנים הבנק עבר למבנה הארבעייטר שוללה המקורי, שנהרס ונבנה במקומו

קולנוע הקיץ ועוד עסקים שונים.

 

1958