רשימת קיצורי מקלדת

1954

נערך קידוח במטרה למצוא נפט באזור שכונת הגורן 1954