רשימת קיצורי מקלדת

1954

נפתח גן הנדיב ברמת הנדיב, ארונותיהם של הברון רוטשילד ורעייתו עדה 

מועלים מצרפת ומובאים לקבורה בגן, כעשרים שנים לאחר מותם. 

מסע ההלוויה יצא מרחבת בית הכנסת. 

1954