רשימת קיצורי מקלדת

1950

כל הפעילות הכלכלית, ציוד, מוצרי מזון וצריכה מתנהל על ידי משרד המסחר והתעשיה, כל ההזמנות והפעילות התנהלו על ידי המועצה המקומית.

1950