רשימת קיצורי מקלדת

1946

על שמו של יעקב אפשטיין ממייסדי המושבה. 1946