רשימת קיצורי מקלדת

1934

מאז ועד ימינו, מתפללים בשלושת הרגלים, בבית הכנסת "אהל יעקב" - תפילת יזכור לנשמתו .

1934