רשימת קיצורי מקלדת

1925

הנציב ביקר בשפיה לאחר מכן נערכה לו מסיבת פרידה במושבה. 1925