רשימת קיצורי מקלדת

1924

על ידי המורה בצראווי. 1924