רשימת קיצורי מקלדת

1917

הטורקים גירשו את  יהודי יפו- תל אביב , חלקם הגיע לזכרון יעקב והתאכסן בחצרות האיכרים  ובמרתפי היקב.
אוכלוסיית המושבה הכפילה את עצמה.

1917