רשימת קיצורי מקלדת

1914

צעירים מהמושבה גויסו לצבא הטורקי .
השלטונות הטורקים החרימו ציוד, בהמות, יבולים והטילו איסורים שונים. אימת מוות נפלה על הציבור.
ראש ועד המושבה, ישראל יהודה ניידרמן , הוא זה שניווט את חיי המושבה בתקופה קשה זו.

1914