רשימת קיצורי מקלדת

1913

הצעירים בני הדור השני שהתגייסו לעבודה ולטיפוח המושבה.

 

נקנו אדמות "אום אל עלאק" , “שוני" ו"בריקי" וכתוצאה מכך נוצר רצף עם הקרקעות ב"בורג'". 

חלק מהקרקעות נמסרו לקבוצת צעירים מ"הגדעונים" בני הדור השני.
1913