רשימת קיצורי מקלדת

1891

התקיימו לימודי זימרה ששימשו יסוד למקהלה ואחר כך  לתזמורת המושבה. 1891