רשימת קיצורי מקלדת

1890

לטיפול ודאגה לאורחים המגיעים למושבה. 1890