רשימת קיצורי מקלדת

1889


החלה העבודה להנחת הצינורות מ"בית המעין"  
לאספקת  מים שיידחפו, על ידי מנוע קיטור,  
בצינור תת קרקעי מדופן, דרך האקוודוקט לבריכת בנימין, 
שהוקמה מאוחר יותר ומשם יוזרמו ל "סבילים" במושבה.

1889